Contact me 081-3718959 Kyo

Facebook KyofusaFanpage

Line : 0813718959

Home ...... Showroom .... Carshow .... Reference ....... Back

Language

Thai

English

 

 

ตุ๊กตาคิวพีสักลายยากุซ่า Kewpie QP yakuza style tattoo irezumi

การสักลายลงบนร่างกายของญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยใช้ก้านสักที่มีด้ามเป็นไม้ และเข็มสักโลหะ
น้ำหมึกประกอบการสัก คือ น้ำหมึกNara ช่างสักหรือผู้มีฝีมือในการสัก เรียกว่า Horishi การสักในยุคเก่า ใช้เวลานาน
ผู้ที่ถูกสักต้องทนความเจ็บปวดวันแล้ววันเล่า รอยสัก จึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญอดทน ประกอบกับรูปที่ใช้สัก
มักเป็นรูปเทพ หรือสัญลักษณ์ของความดี จึงมีความเชื่อว่า รอยสัก ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ด้วย จากเหตุผลดังกล่าว
รอยสักจึงกลายเป็นเสน่ห์ของผู้ชาย ชวนให้สตรีในยุคนั้นหลงไหล และกลายเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในที่สุด
ศิลปะการสักลายบนร่างกายของญี่ปุ่น ถูกเรียกกันหลากหลาย ที่คุ้นหู ก็คือ Irezumi 入れ墨
ถ้าแปลตรงตัวจากรากศัพท์ 入れ หมายถึงการฝัง การเติม หรือใส่เข้าไป ส่วน墨 หมายถึง น้ำหมึก
ผลของการสัก เนื่องจากภาพรอยสักที่ปรากฎ เป็นเหมือนการวาดและแรงเงาจนเห็นความตื้นลึกของภาพ
ซึ่งเหมือนการใช้แปรงระบายลงไป งานสักจึงอีกชื่อว่า 紋身(ออกเสียง บุงชิง หมายถึงแปรง )
และการสักด้วยน้ำหมึกNaraที่มีสำดำ เมื่อจบงานสัก รอยสักยังคงเป็นสีดำ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง
รอยน้ำหมึกดำจะค่อยๆกลายเป็นสีน้ำเงินอมเขียว จึงเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า 剳青(ออกเสียง อ้อ
หมายถึง เหล็กแหลม สีเขียวอมฟ้า)
ภาพรอยสักของญี่ปุ่น ที่เห็นบ่อย ได้แก่ ดอกกุหลาบ ( ออกเสียง บะหระ) หมายถึง ความสมดุลย์ ความรัก
ดอกเบญจมาศ (ออกเสียง ขิขุ) หมายถึง เทพ องค์จักรพรรดิ อายุยืน
ปลาคาร์พ (ออกเสียง โขะอิ)หมายถึง ความสำเร็จ ความอดทน
หน้ากากฮันนิหยะ หมายถึง กำจัด ขับไล่สิ่งชั่วร้าย
คนญี่ปุ่นมักเห็น ใบเมเปิ้ล(ออกเสียง โมะมิฉิ) ในช่วงหนึ่งของปีในระยะสั้น เปรียบเหมือน ทุกสิ่ง ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
ดอกซากุระ คือ ความบอบบางที่งดงาม ที่แม้จะจากไปเมือหมดเวลา แต่ก็จะกลับมาได้อีก ตลอดไป
#kiwpie #songkran #festival #thai #thailand #newyear #qp #คิวพี #ยากุซ่า
#ตุ๊กตาปีใหม่ #จูงกระเบน #โจงกระเบน #สงกรานต์ #เล่นน้ำ #ปีใหม่ไทย
#เทศกาล #yakuza #tattoo #irezumi #รอยสัก #horishi #bunshin #hannya #nara #ink

 

ตุ๊กตาคิวพีสักลายยากุซ่า Kewpie QP yakuza style tattoo irezumi มี 3 แบบ A - B และ C

 

แบบ A สูง 15 cm. ราคา 1500 บาท(ems.+50บาท) ราคาเฉพาะตุ๊กตา(เครื่องแต่งกายใช้เฉพาะประกอบการถ่าภาพโฆษณาเท่านั้น)

 

แบบ B สูง 16 cm. ราคา 1700 บาท(ems.+50บาท)ราคาเฉพาะตุ๊กตา(เครื่องแต่งกายใช้เฉพาะประกอบการถ่าภาพโฆษณาเท่านั้น

 

แบบ C สูง 16 cm. ราคา 1700 บาท(ems.+50บาท)ราคาเฉพาะตุ๊กตา(เครื่องแต่งกายใช้เฉพาะประกอบการถ่าภาพโฆษณาเท่านั้น