Contact me 081-3718959 Kyo

Facebook KyofusaFanpage

Line : 0813718959

info@kyofusa.com

Home ...... Showroom .... Carshow .... Reference ....... Back

Language

Thai

English

 

Mini Torii (Shinto Shrine)

*ทุกภาพ ...สามารถคลิ๊กที่ภาพของสินค้าที่ต้องการชมมุมมองต่างๆ...เพื่อขยายใหญ่ขึ้น

鳥居 โทรี ... ซุ้มประตูศาลเจ้าชินโต บ่งบอกให้รู้ว่าหลังประตูนี้ไปคือ ดินแดนแห่งเทพเจ้า
เตือนมนุษย์ไม่ให้ละเลย ล่วงเกิน หรือทำสิ่งที่เป็นการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประวัติของ โทรี ไม่แน่ชัดว่ามีตั้งแต่ปีใด ที่มีบันทึกเก่าแก่สุด ที่เกี่ยวโยง ถึงชื่อเรียก โทรี คือ
日本書紀 หรือพงศาวดารญี่ปุ่น ได้กล่าวถึง พิธีศพของโอรส ในจักรพรรดิ องค์หนึ่งของญี่ปุ่น
เมื่อสิ้นชีพิตักสัย แล้ว ได้ปรากฎนกสีขาว บินไปเลือกสถานที่ฝังพระศพ สถานที่นั้นถูกเรียกว่า 白鳥陵
ชิระโทรี มิสะซะงิ ซึ่งหมายถึง สุสานนกสีขาว
คำว่า โทรี แปลตรงตัว หมายถึง ที่อยู่ของนก

ซุ้มประตูชินโต เอกลักษณ์วัฒนธรรมชินโต
มาพร้อมกับชุดฟูสะและคินท์สึนะ ขนาดเล็ก ลงตัวสวยงาม

TW : Torii Wood ซุ้มประตูชินโต สีไม้ แขวนฟูสะขาวและคินทสึนะ ราคาชุดละ 1000บาท ..... สูง 14.5 cm. กว้าง 12cm. ลึก 4.5cm ...... วัสดุซุ้มประตู ไม้จริง

 

TWM : Torii Wood ซุ้มประตูชินโต สีไม้ แขวนฟูสะม่วงและคินทสึนะ ราคาชุดละ 1200บาท ..... สูง 14.5 cm. กว้าง 12cm. ลึก 4.5cm ...... วัสดุซุ้มประตู ไม้จริง

TG : Torii Gold ซุ้มประตูชินโต สีทอง แขวนฟูสะขาวและคินทสึนะ ราคาชุดละ 1000บาทสูง 14.5 cm. กว้าง 12cm. ลึก 4.5cm ...... วัสดุซุ้มประตู ไม้จริง(ทำสีทอง)